แจ้งปิดทางเดินไปอาคาร 5 ชั่วคราว

แจ้งปิดทางเดินไปอาคาร 5 ชั่วคราว