งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว

งดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว