วิดีโอคลิปสุขภาพ
HEALTH CLIP  

You are here

 
อาการบ้านหมุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม

โดย อ. พญ.ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
ไมเกรนในเด็ก อาการยอดฮิตในเด็กไทย

โดย ผศ. นพ.ชัยยศ คงคติธรรม สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
ไอ จามแล้วปัสสาวะเล็ด เสี่ยงเป็นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ จริงหรือไม่?

โดย อ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โ...

 
เด็กเรียนออนไลน์ จ้องจอคอมนาน ควรดูแลสายตาอย่างไร

โดย รศ. พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ สาขาวิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 
โรคพิษสุนัขบ้า เกิดขึ้นแค่ในสุนัขจริงหรือไม่?

โดย อ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 
งูสวัดขึ้นพันรอบตัว จะเสียชีวิตจริงหรือไม่

โดย อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กินเมนูนี้มาครึ่งชีวิต แต่ทำไมเพิ่งมีอาการแพ้อาหาร ?

โดย อ. พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสต...

 
กินไก่มากเกินไป คือ สาเหตุของโรคเกาต์จริงหรือไม่

โดย ผศ. พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
Yes or No จริงชัวร์ หรือมั่วนิ่ม

ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
การฟื้นฟูปอดและร่างกาย ในผู้ป่วย COVID-19

โดย อ. นพ.เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล...

 
แอลกอฮอล์น้ำ แอลกอฮอล์เจล ใช้ต่างกัน ใช้อย่างไร?

โดย ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ. พญ.สิริอร วัชรานันท์ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอา...

 
ใคร...ที่ควรตรวจคัดกรอง COVID-19

ไม่สบายใจแต่ยังไม่มีอาการไปตรวจได้ไหม ? เพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องไปตรวจโรคหรือไม่ ? สรุปแล้วใค...

Pages

 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0