พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

พิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย ประธานสภาอาจารย์รามาธิบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดป่าชุมชนพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยมี ผศ. ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา ผศ. ดร.ผจงจิต ไกรถาวร อ. ดร.พิชญ์ชุลี อวยพร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี โดยมียอดเงินร่วมทำบุญจากบุคลากร หน่วยงานใน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประชาชนทั่วไปที่บริจาคผ่านบัญชี “วัดป่าชุมชนพัฒนา” เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถ และหล่อพระประทานพระพุทธชินราช รวมทั้งสิ้น 2,685,012 บาท