ประกาศผลการตัดสินผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพบนกำแพง หัวข้อ “รามาธิบดีในดวงใจ” ในโครงการ “สรรค์ศิลป์ รามาธิบดีในดวงใจ”