ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือนกุมภาพันธ์

Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำปี 2565 - 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13:00-15:00 น.

จัดโดย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย