พิษวิทยาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์พิษวิทยาสำหรับประชาชนวีดิโอข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
Ramathibodi Poison Center  

You are here

ประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology ประจำเดือน กันยายน 2563

การประชุม Inter-Hospital Conference on Clinical Toxicology

ในวันพฤหัสบดีที่  17 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

จัดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า