เปิดแล้วจ้า Elective in General Pediatrics & Open House ประจำปี 2564

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญแพทย์ที่สนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ Elective in General Pediatrics & Open House ประจำปี 2564

         แพทย์ที่มีความสนใจสมัครเรียนแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ Elective in General Pediatrics & Open House ประจำปี 2564  เพื่อสัมผัสกับชีวิตจริงในการเป็นกุมารแพทย์ได้สังเกตการณ์ด้านการเรียน การสอน แนวทางการดูแลผู้ป่วยจากสถานที่จริง และได้ใกล้ชิดกับแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์แพทย์ ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมจะจัดขึ้นในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 จัดทั้งหมด 8 รอบ รายละเอียดดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 

รอบที่ 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564

รอบที่ 3 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564

รอบที่ 4 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2564

รอบที่ 5 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564

รอบที่ 6 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564

รอบที่ 7 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

รอบที่ 8 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2564

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 – วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

สามารถสมัครได้ตาม Link ด้านล่าง

https://qrgo.page.link/ti9Vx

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณอมรรัตน์ (พี่เอ็กซ์) ได้ที่เบอร์ 02 201 1498
ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.)