ขอเรียนเชิญร่วมงาน ปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 16

ขอเรียนเชิญร่วมงาน ปาฐกถา ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ครั้งที่ 16
และงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์อาวุโส ประจำปี 2564-2566 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566