เปิดให้บริการคลินิกเพศหลายหลายในวัยรุ่น ทุกวันศุกร์ ที่ 2 ของเดือน

พร้อมให้คำปรึกษาเพศ ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00-15.00 น.

ณ หน่วยตรวจโรคเด็ก ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (สำนักงานชั่วคราว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02-201-1244  02-201-1244, 02-201-1241, 02-201-1241