ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558

 

สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ร่วมกับ ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายการพยาบาล

ขอเชิญท่านและบุตรที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่ 1 และท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน