ขอเชิญ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022: "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"

ขอเชิญ แพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เข้าร่วมประชุม
The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022: 
"Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"

วันที่ 5 -  9 กันยายน 2565

The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022:  "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"

The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022:  "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"

The 35th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2022:  "Pediatric Emergency Care: Good Start is Half Done"