Live and Learn

Live and Learn 

เป็นที่ทราบกันดีว่า  แพทย์ประจำบ้านจะเกิดความเครียดจากการฝึกอบรมได้ง่าย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จึงได้มีการจัดระบบการดูแลแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้

อาจารย์ที่ปรึกษา  

ภาควิชาฯ ได้จัดให้แพทย์ประจำบ้านมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่ติดตามดูแลทั้งการปฏิบัติงานและชีวิตความเป็นอยู่ของแพทย์ประจำบ้าน  โดยจะติดตามตั้งแต่แพทย์ประจำบ้านอยู่ชั้นปีที่ 1 และจนถึงชั้นปีที่ 3

ครูประจำชั้น 

โดยแพทย์ประจำบ้านแต่ละชั้นปี จะมีครูประจำชั้นคอยดูแลและติดตามการปฏิบัติงารวมทั้งสอนและให้ข้อมูลป้อนกลับปีละ 2 ครั้ง

กิจกรรมนอกหลักสูตร  

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาฯ  ได้จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรขึ้น ได้แก่ กิจกรรม Resident – Fellow – Staff Meeting ซึ่งจัดที่ต่างจังหวัดเป็นประจำทุกปี, กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่งแพทย์ประจำบ้านที่มาใหม่และที่จบการฝึกอบรม, งานปีใหม่, งานมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโสในวันสงกรานต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ยังเปิดโอกาสให้แพทย์ประจำบ้านได้ประเมินโครงการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงการฝึกอบมอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งหวังว่าแพทย์ประจำบ้านจะได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมมากที่สุด

สวัดิิการ 

ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน  ใช้เป็นห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหารและห้องหาความรู้ของแพทย์ประจำบ้าน  โดยมีคอมพิวเตอร์ Internet (wifi) ทีวี ตู้เย็น ไมโครเวฟ โซฟา เครื่องทำกาแฟ รวมทั้งเตียงนอน 2 ชั้น ตู้เก็บของ ส่วนตัว และห้องอาบน้ำ / ห้องน้ำ  โดยจะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดให้ทุกเช้า  โดยห้องนี้จะปิด เปิด ด้วยระบบ สแกนนิ้ว

ศูนย์กีฬาและสนามเทนนิส  

มีลู่วิ่งแบบต่างๆ  และเครื่องออกกำลังกาย หลากหลายชนิด สนามเทนนิส และโต๊ะปิงปอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬาคอบให้คำแนะนำ รวมทั้งมี Class เต้นแอโรบิค เต้นลีลาศ โยคะให้เลือกเรียนได้อีกด้วย  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 05.00 – 22.00 วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 8.00 – 20.00 น.

 ห้องสมุด  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

มีบริการห้องสมุดที่อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 7.00 – 20.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.  ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีบริการประเภทต่างๆ ดังนี้  เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถค้นคืน สั่งพิมพ์และจัดเก็บสารสนเทศในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์  รวมทั้งผู้ใช้บริการของห้องสมุดสามารถต่ออายุการยืมหนังสือ  จองหนังสือได้ด้วยตนเองและมีสิทธิ์เสนอให้จัดซื้อหนังสือ / วารสาร ด้วยวิธีออนไลน์และบริการอื่นๆ  ผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด (http://library.ra.mahidol.ac.th) ซึ่งเป็นบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง (E-Library)  นอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร์ 176 เครื่อง มีมุม VDO on Demands เพื่อให้ผู้ใช้บริการเปิดดูบทเรียน วีดิทัศน์ เป็นต้น

ห้องพักเวร   เป็นห้องพักชั้น 9 สำหรับแพทย์เวรทุกคนจะแยกเป็นห้องพักแพทย์เวรชาย และ หญิง  มีหลายเตียงเพียงพอกับความต้องการของแพทย์เวร  มีห้องน้ำในตัว และมีระบบเปิด ปิด โดยใช้บัตรประจำตัวแพทย์ประจำบ้าน มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกวัน

หอพัก   สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3  ในบางกรณี จะมีสวัสดิการให้หอพักในโรงพยาบาล  หรือให้สติ๊กเกอร์ในการนำรถเข้ามาจอดในโรงพยาบาล  โดยไม่คิดค่าหอพัก  เพียงแต่จ่ายค่าน้ำและค่าไฟต่อเดือน  โดยจะหักอัตโนมัติผ่านบัญชี  ภายในหอพักมีเฟอร์นิเจอร์  แอร์ และห้องอาบน้ำ  และสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ไม่ต้องการหอพักแพทย์ภายในคณะฯ  สามารถขอเบิกค่าเช่าห้องพักภายนอกในอัตราเดือนละ 3,000 บาท

Internet Access  แพทย์ประจำบ้านสามารถเข้าใช้ Internet ได้โดยผ่านทางระบบของโรงพยาบาล (http://intra.rama.mahidol.ac.th)  หรือใช้คอมพิวเตอร์ในห้องพักแพทย์ประจำบ้านซึ่งมีอยู่ประมาณ 5 เครื่อง

โรงอาหารรามาพาวิลเลี่ยน

ภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี มี โรงอาหารหลัก 2 ที่ คือ อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 (Rama Food Center)  และ คาเฟทีเรีย ชั้น 2 นอกจากนี้ยังมีศูนย์อาหารที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 ให้บริการอีกด้วย  ส่วนร้านค้าอื่นๆ  เช่น S&P สีฟ้า Starbucks ร้านเป็ดย่างเจ้าสัว ร้านไท้เฮง ร้าน 7-11 อยู่ภายในเขตโรงพยาบาล


    การเดินทาง ที่ตั้ง    

มีรถรับส่งสถานี BTS อนุสาวรีย์  บริการรถบัส รับส่งระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ ให้บริการ (คลิกดูตารางรถรับ-ส่ง) 

รถประจำสายที่ผ่าน      รถประจำทาง ถนนพระราม 6 ได้แก่ สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538 

                               รถประจำทาง ถนนราชวิถี     ได้แก่ สาย 12, 28, 108, 542, 539, 515

กลับสู่หน้าหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน