Paradise Park, Health Space

เฉพาะวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น 

 
Paradise Park, Health Space

เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08:00 - 20:00น. ทุกวัน

 
โค้งสุดท้ายตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ขอเชิญบุคลากรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
ลงทะเบียนตรวจสุขภาพ เดือนกรกฎาคม 2563 
ผ่าน QR Coed หรือ ลิงก์ http://iprofile....

 
แพทย์ทางเลือก

คลินิกแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยประยุกต์เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. * (เว้นวันหยุดนักขัต...

 
อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเ...

 
เปิดให้บริการแล้ว เส้นทางการเดินรถประจำทาง สาย R26E

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ - โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน)

 
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดี ด้วยโภชนบำบัด"

รับบริการฟรี ตั้งแต่เวลา 7.00 - 9.30 น. ตลอดปี 2561 เริ่ม กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2561 ณ โรงอาหาร ชั้น 1 อาคารวิจัยและสวัสดิการ รพ.รามาธิบดี...

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2565

หัวข้อ รู้เท่าทัน COVID-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Cisco Webex Mee...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2563

หัวข้อ : “Role of Music Therapy in Integrative Medicine”

บทบาทของดนตรีบำบัดในการแพทย์แบบผสมผสาน”

วันที่ : วัน...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563 หัวข้อ “การดูแลรักษาอาการปวดประจำเดือนกับแพทย์แผนจีน...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “Mind Body” วันพุธที่ 2 ตุลาคม 25...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัวข้อ "การรักษาโรคและอาการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์"...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2562

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์แผนจีน และการสร้างสมดุลของหยินหยา...

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3/2561

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อ "การรักษาอาการเครียด อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ