ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2555 (2012)

Division of Infectious Diseases หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน

 1. Impact of Pharmacogenetic Markers of CYP2B6, Clinical Factors, and Drug-Drug Interaction on Efavirenz Concentrations in HIV/Tuberculosis-Coinfected Patients. Manosuthi W, Sukasem C, Lueangniyomkul A, Mankatitham W, Thongyen S, Nilkamhang S, Manosuthi S, Sungkanuparph S. Antimicrob Agents Chemother. 2013 Feb;57(2):1019-24.
 2. HIV-1 drug resistance-associated mutations among antiretroviral-naive Thai patients with chronic HIV-1 infection.Manosuthi W, Thongyen S, Nilkamhang S, Manosuthi S, Sungkanuparph S. J Med Virol. 2013 Feb;85(2):194-9.
 3. Evaluating immunologic response and clinical deterioration in treatment-naïve patients initiating first-line therapies infected with HIV-1 CRF01_AE and subtype B.Oyomopito RA, Li PC, Sungkanuparph S, Phanuphak P, Tee KK, Sirisanthana T, Kantipong P, Oka S, Lee CK, Kamarulzaman A, Choi JY, Sohn AH, Law M, Chen YM; on behalf of the TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance (TASER) and the TREAT Asia HIV Observational Database. J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Nov 7.
 4. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study.Bunupuradah T, Chetchotisakd P, Ananworanich J, Munsakul W, Jirajariyavej S, Kantipong P, Prasithsirikul W, Sungkanuparph S, Bowonwatanuwong C, Klinbuayaem V, Kerr SJ, Sophonphan J, Bhakeecheep S, Hirschel B, Ruxrungtham K; HIV STAR Study Group. Antivir Ther. 2012;17(7):1389-90.
 5. Comparison of predicted susceptibility between genotype and virtual phenotype HIV drug resistance interpretation systems among treatment-naive HIV-infected patients in Asia: TASER-M cohort analysis.Jiamsakul A, Kantor R, Li PC, Sirivichayakul S, Sirisanthana T, Kantipong P, Lee CK, Kamarulzaman A, Ratanasuwan W, Ditangco R, Singtoroj T, Sungkanuparph S; TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance – Monitoring Study (TASER-M). BMC Res Notes. 2012 Oct 24;5:582.
 6. Comparison of clinical outcomes between HIV-infected patients with and without HCV co-infection in a resource-limited setting. Than NN, Sungkanuparph S, Maek-A-Nantawat W, Kaewkungwal J, Pitisuttithum P. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2012 May;43(3):646-51.
 7. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy versus tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI regimens: the HIV STAR study.Bunupuradah T, Chetchotisakd P, Ananworanich J, Munsakul W, Jirajariyavej S, Kantipong P, Prasithsirikul W, Sungkanuparph S, Bowonwatanuwong C, Klinbuayaem V, Kerr SJ, Sophonphan J, Bhakeecheep S, Hirschel B, Ruxrungtham K; HIV STAR Study Group. Antivir Ther. 2012;17(7):1351-61.
 8. Adult-onset immunodeficiency in Thailand and Taiwan.Browne SK, Burbelo PD, Chetchotisakd P, Suputtamongkol Y, Kiertiburanakul S, Shaw PA, Kirk JL, Jutivorakool K, Zaman R, Ding L, Hsu AP, Patel SY, Olivier KN, Lulitanond V, Mootsikapun P, Anunnatsiri S, Angkasekwinai N, Sathapatayavongs B, Hsueh PR, Shieh CC, Brown MR, Thongnoppakhun W, Claypool R, Sampaio EP, Thepthai C, Waywa D, Dacombe C, Reizes Y, Zelazny AM, Saleeb P, Rosen LB, Mo A, Iadarola M, Holland SM. N Engl J Med. 2012 Aug 23;367(8):725-34.
 9. A superior test for diagnosis of Clostridium difficile-associated diarrhea in resource-limited settings.Chotiprasitsakul D, Janvilisri T, Kiertiburanakul S, Watcharananun S, Chankhamhaengdecha S, Hadpanus P, Malathum K. Jpn J Infect Dis. 2012 Jul;65(4):326-9.
 10. A randomized comparison of second-line lopinavir/ritonavir monotherapy vs. tenofovir/lamivudine/lopinavir/ritonavir in patients failing NNRTI-regimens: the HIV STAR study.Bunupuradah T, Chetchotisakd P, Ananworanich J, Munsakul W, Jirajariyavej S, Kantipong P, Prasithsirikul W, Sungkanuparph S, Bowonwatanuwong C, Klinbuayaem V, Kerr SJ, Sophonphan J, Bhakeecheep S, Hirschel B, Ruxrungtham K; the HIV STAR Study Group. Antivir Ther. 2012 Jul 2.
 11. Clinical Characteristics of HIV-Infected Patients Who Survive after the Diagnosis of HIV Infection for More Than 10 Years in a Resource-Limited Setting.Kiertiburanakul S, Luengroongroj P, Sungkanuparph S. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic). 2012 Nov-Dec;11(6):361-5.
 12. HIV-1 drug resistance at virological failure versus immunological failure among patients failing first-line antiretroviral therapy in a resource-limited setting.Sungkanuparph S, Win MM, Kiertiburanakul S, Phonrat B, Maek-a-nantawat W. Int J STD AIDS. 2012 May;23(5):316-8.
 13. Time to initiate antiretroviral therapy between 4 weeks and 12 weeks of tuberculosis treatment in HIV-infected patients: results from the TIME study.Manosuthi W, Mankatitham W, Lueangniyomkul A, Thongyen S, Likanonsakul S, Suwanvattana P, Thawornwan U, Suntisuklappon B, Nilkamhang S, Sungkanuparph S; TIME Study Team. J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Aug 1;60(4):377-83.
 14. Population pharmacokinetics of vancomycin in Thai patients.Purwonugroho TA, Chulavatnatol S, Preechagoon Y, Chindavijak B, Malathum K, Bunuparadah P. ScientificWorldJournal. 2012;2012:762649.
 15. Influenza A (H1N1) 2009 reinfection in Thailand.Trakulsrichai S, Watcharananan SP, Chantratita W. J Infect Public Health. 2012 Apr;5(2):211-4.
 16. Evaluation of real-time polymerase chain reaction for detection of the 16S ribosomal RNA gene of Mycobacterium tuberculosis and the diagnosis of cervical tuberculous lymphadenitis in a country with a high tuberculosis incidence.Linasmita P, Srisangkaew S, Wongsuk T, Bhongmakapat T, Watcharananan SP. Clin Infect Dis. 2012 Aug;55(3):313-21.
 17. HIV drug resistance interpreted by cumulative versus last genotypes in HIV-infected patients with multiple treatment failures.Punyacam P, Iemwimangsa N, Chantratita W, Sukasem C, Sungkanuparph S. Curr HIV Res. 2012 Apr;10(3):271-4.
 18. Cytomegalovirus viremia after kidney transplantation in Thailand: predictors of symptomatic infection and outcome.Watcharananan SP, Louhapanswat S, Chantratita W, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):701-5.
 19. Loss to Followup in HIV-Infected Patients from Asia-Pacific Region: Results from TAHOD.Zhou J, Tanuma J, Chaiwarith R, Lee CK, Law MG, Kumarasamy N, Phanuphak P, Chen YM, Kiertiburanakul S, Zhang F, Vonthanak S, Ditangco R, Pujari S, Choi JY, Parwati Merati T, Yunihastuti E, Li PC, Kamarulzaman A, Nguyen VK, Thuy Pham TT, Lim PL. AIDS Res Treat. 2012;2012:375217.
 20. Emergence of HIV-1 drug resistance mutations among antiretroviral-naïve HIV-1-infected patients after rapid scaling up of antiretroviral therapy in Thailand.Sungkanuparph S, Sukasem C, Kiertiburanakul S, Pasomsub E, Chantratita W. J Int AIDS Soc. 2012 Mar 12;15(1):12.
 21. Long-term treatment outcomes of ritonavir-boosted lopinavir monotherapy among HIV-infected patients who experienced NRTI and NNRTI failure.Manosuthi W, Thongyen S, Nilkamhang S, Manosuthi S, Sungkanuparph S. AIDS Res Ther. 2012 Mar 13;9(1):8.
 22. Severe nonfebrile dengue infection in an adolescent after postoperative kidney transplantation: a case report.Tangnararatchakit K, Tirapanich W, Tapaneya-Olarn W, Sumethkul V, Sirachainan N, Watcharananan S, Leenanupunth C, Yoksan S, Chuansumrit A. Transplant Proc. 2012 Jan;44(1):303-6.
 23. Failure to prescribe pneumocystis prophylaxis is associated with increased mortality, even in the cART era: results from the Treat Asia HIV observational database.im PL, Zhou J, Ditangco RA, Law MG, Sirisanthana T, Kumarasamy N, Chen YM, Phanuphak P, Lee CK, Saphonn V, Oka S, Zhang F, Choi JY, Pujari S, Kamarulzaman A, Li PC, Merati TP, Yunihastuti E, Messerschmidt L, Sungkanuparph S; TREAT Asia HIV Observational Database. J Int AIDS Soc. 2012 Jan 26;15(1):1.
 24. Epidemiology of bloodstream infections and predictive factors of mortality among HIV-infected adult patients in Thailand in the era of highly active antiretroviral therapy.Kiertiburanakul S, Watcharatipagorn S, Chongtrakool P, Santanirand P. Jpn J Infect Dis. 2012;65(1):28-32.
 25. Vitamin D Insufficiency and Deficiency among HIV-1-Infected Patients in a Tropical Setting.Wiboonchutikul S, Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Chailurkit LO, Charoenyingwattana A, Wangsomboonsiri W, Chantratita W, Ongphiphadhanakul B. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic). 2012 Sep-Oct;11(5):305-10.
 26. Isoniazid preventive therapy and 4-year incidence of pulmonary tuberculosis among HIV-infected Thai patients.Khawcharoenporn T, Apisarnthanarak A, Manosuthi W, Sungkanuparph S, Mundy LM. Int J Tuberc Lung Dis. 2012;16(3):336-41.
 27. Five-year prospective study of tuberculin skin testing among new healthcare personnel at a university hospital in Thailand.Kiertiburanakul S, Suebsing S, Kehachindawat P, Apivanich S, Somsakul S, Sathapatayavongs B, Malathum K. J Hosp Infect. 2012 Feb;80(2):173-5.
 28. Discrepancies between WHO 2009 and IAS-USA 2009 lists for determining the rate of transmitted HIV-1 drug resistance: a prospective study.Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Sukasem C, Chantratita W. J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Jan 1;59(1):e3-5. 
 29. Rare opportunistic (non-Candida, non-Cryptococcus) yeast bloodstream infections in patients with cancer.Chitasombat MN, Kofteridis DP, Jiang Y, Tarrand J, Lewis RE, Kontoyiannis DP. J Infect. 2012 Jan;64(1):68-75.
 30. HIV type 1 integrase polymorphisms in treatment-naive and treatment-experienced HIV type 1-infected patients in Thailand where HIV type 1 subtype A/E predominates. Phuphuakrat A, Pasomsub E, Kiertiburanakul S, Chantratita W, Sungkanuparph S. AIDS Res Hum Retroviruses. 2012 Aug;28(8):937-43.
 31. Cohort profile: The PharmAccess African (PASER-M) and the TREAT Asia (TASER-M) monitoring studies to evaluate resistance--HIV drug resistance in sub-Saharan Africa and the Asia-Pacific.Hamers RL, Oyomopito R, Kityo C, Phanuphak P, Siwale M, Sungkanuparph S, Conradie F, Kumarasamy N, Botes ME, Sirisanthana T, Abdallah S, Li PC, Ngorima N, Kantipong P, Osibogun A, Lee CK, Stevens WS, Kamarulzaman A, Derdelinckx I, Chen YM, Schuurman R, van Vugt M, Rinke de Wit TF; PharmAccess African PASER and TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance. Int J Epidemiol. 2012 Feb;41(1):43-54.

Division of Endocrinology & Metabolism หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

 1. Prevalence of vitamin D deficiency in nurses at the royal irrigation hospital. Hattapornsawan Y, Pangsuwan S, Ongphiphadhanakul B, Udomsubpayakun U. J Med Assoc Thai. 2012 Dec;95(12):1569-74.
 2. 25-hydroxyvitamin D₃ and 1,25-dihydroxyvitamin D₃ promote the differentiation of human subcutaneous preadipocytes. Nimitphong H, Holick MF, Fried SK, Lee MJ. PLoS One. 2012;7(12):e52171.
 3. Causal inference of the effect of adiposity on bone mineral density in adults. Warodomwichit D, Sritara C, Thakkinstian A, Chailurkit LO, Yamwong S, Ratanachaiwong W, Ongphiphadhanakul B, Sritara P. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Oct 10Prevalence of Vitamin D insufficiency and low bone mineral density in elderly Thai nursing home residents. Kruavit A, Chailurkit LO, Thakkinstian A, Sriphrapradang C, Rajatanavin R. BMC Geriatr. 2012 Sep 2;12:49.
 4. High vitamin D status in younger individuals is associated with low circulating thyrotropin. Chailurkit LO, Aekplakorn W, Ongphiphadhanakul B. Thyroid. 2013 Jan;23(1):25-30.
 5. Discrepancy of left and right hip bone mineral density (BMD) in Thai women: diagnostic agreement and misclassification. Namwongprom S, Rojnastein S, Mangklabruks A, Soontrapa S, Taya P, Ongphiphadhanakul B. Ann Nucl Med. 2012 Dec;26(10):787-93. Serum Uric Acid Levels in Relation to Bone-Related Phenotypes in Men and Women. Sritara C, Ongphiphadhanakul B, Chailurkit L, Yamwong S, Ratanachaiwong W, Sritara P. J Clin Densitom. 2012 Jun 21.
 6. Diagnostic performance of 2 h postprandial capillary and venous glucose as a screening test for abnormal glucose tolerance. Bumrerraj S, Kaczorowski J, Kessomboon P, Thinkhamrop B, Rattarasarn C. Prim Care Diabetes. 2012 Oct;6(3):207-11. doi: 10.1016/j.pcd.2012.03.002. Epub 2012 Apr 26.
 7. The association between vitamin D status and type 2 diabetes in a Thai population, a cross-sectional study. Chailurkit LO, Aekplakorn W, Ongphiphadhanakul B. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Nov;77(5):658-64.
 8. Malic enzyme gene polymorphism is associated with responsiveness in circulating parathyroid hormone after long-term calcium supplementation. Chailurkit L, Chanprasertyothin S, Charoenkiatkul S, Krisnamara N, Rajatanavin R,  Ongphiphadhanakul B. J Nutr Health Aging. 2012 Mar;16(3):246-51.
 9. A genome-wide association study identifies novel susceptibility genetic variation for thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis. Jongjaroenprasert W, Phusantisampan T, Mahasirimongkol S, Mushiroda T, Hirankarn N, Snabboon T, Chanprasertyotin S, Tantiwong P, Soonthornpun S, Rattanapichart P, Mamanasiri S, Himathongkam T, Ongphiphadhanakul B, Takahashi A, Kamatani N, Kubo M, Nakamura Y. J Hum Genet. 2012 May;57(5):301-4.
 10. Consecutive mutational events in a TSHR allele of Arab families with resistance to thyroid stimulating hormone. Sriphrapradang C, German A, Dumitrescu AM, Refetoff S. Thyroid. 2012 Mar;22(3):252-7.
 11. Evidence to inform decision makers in Thailand: a cost-effectiveness analysis of screening and treatment strategies for postmenopausal osteoporosis. Kingkaew P, Maleewong U, Ngarmukos C, Teerawattananon Y. Value Health. 2012 Jan-Feb;15(1 Suppl):S20-8.
 12. Vitamin D Insufficiency and Deficiency among HIV-1-Infected Patients in a Tropical Setting. Wiboonchutikul S, Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Chailurkit LO, Charoenyingwattana A, Wangsomboonsiri W, Chantratita W, Ongphiphadhanakul B. J Int Assoc Physicians AIDS Care (Chic). 2012 Sep-Oct;11(5):305-10.
 13. Prevalence of dyslipidemia and goal attainment after initiating lipid-modifying therapy: a Thai multicenter study. Khovidhunkit W, Silaruks S, Chaithiraphan V, Ongphiphadhanakul B, Sritara P, Nimitphong H, Benjanuwattra T, Ambegaonkar BM. Angiology. 2012 Oct;63(7):528-34.
 14. Reno-protective effects of renin-angiotensin system blockade in type 2 diabetic patients: a systematic review and network meta-analysis. Vejakama P, Thakkinstian A, Lertrattananon D, Ingsathit A, Ngarmukos C, Attia J. Diabetologia. 2012 Mar;55(3):566-78. d
 15. Importance of ethnic base standard references for the diagnosis of osteoporosis in Thai women. Namwongprom S, Rojnastein S, Mangklabruks A, Soontrapa S, Wongboontan C, Ongphiphadhanakul B. J Clin Densitom. 2012 Jul-Sep;15(3):295-301.
 16. Asymptomatic Paget's bone disease in ethnic Thais: a series of four case reports and a review of the literature. Sirikulchayanonta V, Jaovisidha S, Subhadrabandhu T, Rajatanavin R. J Bone Miner Metab. 2012 Jul;30(4):485-92.
 17. A reduced serum level of total osteocalcin in men predicts the development of diabetes in a long-term follow-up cohort. Ngarmukos C, Chailurkit LO, Chanprasertyothin S, Hengprasith B, Sritara P, Ongphiphadhanakul B. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Jul;77(1):42-6.

Division of Nephrology หน่วยโรคไต

 1. Early Posttransplant Nephrotic Range Proteinuria as a Presenting Feature of Minimal Change Disease and Acute T Cell-mediated Rejection. Nongnuch A, Assanatham M, Sumethkul V, Chalermsanyakorn P, Kitiyakara C. Transplant Proc. 2012 Nov 1.
 2. The predictive factors of low serum 25-hydroxyvitamin D and vitamin D deficiency in patients with systemic lupus erythematosus. Sumethkul K, Boonyaratavej S, Kitumnuaypong T, Angthararuk S, Cheewasat P, Manadee N, Sumethkul V. Rheumatol Int. 2012 Nov 22.
 3. Connective tissue growth factor gene expression and decline in renal function in lupus nephritis. Tachaudomdach C, Kantachuvesiri S, Changsirikulchai S, Wimolluck S, Pinpradap K, Kitiyakara C. Exp Ther Med. 2012 Apr;3(4):713-718.
 4. The added-up albumin enhances the diuretic effect of furosemide in patients with hypoalbuminemic chronic kidney disease: a randomized controlled study. Phakdeekitcharoen B, Boonyawat K. BMC Nephrol. 2012 Aug 29;13:92.
 5. Impact of early ureteric stent removal and cost-benefit analysis in kidney transplant recipients: results of a randomized controlled study. Parapiboon W, Ingsathit A, Disthabanchong S, Nongnuch A, Jearanaipreprem A, Charoenthanakit C, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):737-9.
 6. High incidence of bacteriuria in early post-kidney transplantation; results from a randomized controlled study. Parapiboon W, Ingsathit A, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):734-6.
 7. Cytomegalovirus viremia after kidney transplantation in Thailand: predictors of symptomatic infection and outcome. Watcharananan SP, Louhapanswat S, Chantratita W, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):701-5
 8. Severe nonfebrile dengue infection in an adolescent after postoperative kidney transplantation: a case report. Tangnararatchakit K, Tirapanich W, Tapaneya-Olarn W, Sumethkul V, Sirachainan N, Watcharananan S, Leenanupunth C, Yoksan S, Chuansumrit A. Transplant Proc. 2012 Jan;44(1):303-6.
 9. The impact of different GFR estimating equations on the prevalence of CKD and risk groups in a Southeast Asian cohort using the new KDIGO guidelines. Kitiyakara C, Yamwong S, Vathesatogkit P, Chittamma A, Cheepudomwit S, Vanavanan S, Hengprasith B, Sritara P. BMC Nephrol. 2012 Jan 6;13:1..
 10. Renal phosphate loss in long-term kidney transplantation. Sirilak S, Chatsrisak K, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Stitchantrakul W, Radinahamed P, Disthabanchong S. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Feb;7(2):323-31.

Division of Cardiology หน่วยโรคหัวใจ

 1. Associations of lifestyle factors, disease history and awareness with health-related quality of life in a Thai population. Vathesatogkit P, Sritara P, Kimman M, Hengprasith B, E-Shyong T, Wee HL, Woodward M. PLoS One. 2012;7(11):e49921.
 2. Neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency: prevalence and SLC25A13 mutations among Thai infants. Treepongkaruna S, Jitraruch S, Kodcharin P, Charoenpipop D, Suwannarat P, Pienvichit P, Kobayashi K, Wattanasirichaigoon D. BMC Gastroenterol. 2012 Oct 15;12:141.
 3. Causal inference of the effect of adiposity on bone mineral density in adults. Warodomwichit D, Sritara C, Thakkinstian A, Chailurkit LO, Yamwong S, Ratanachaiwong W, Ongphiphadhanakul B, Sritara P. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Oct 10.
 4. Validity of the Thai EQ-5D in an occupational population in Thailand. Kimman M, Vathesatogkit P, Woodward M, Tai ES, Thumboo J, Yamwong S, Ratanachaiwong W, Wee HL, Sritara P. Qual Life Res. 2012 Aug 25. [
 5. Changes in prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Thai population, 2004-2009: Thai National Health Examination Survey III-IV. Aekplakorn W, Sangthong R, Kessomboon P, Putwatana P, Inthawong R, Taneepanichskul S, Sritara P, Sangwatanaroj S, Chariyalertsak S; National Health Examination Survey IV study group. J Hypertens. 2012 Sep;30(9):1734-42.
 6. The Effect of Egg Consumption in Hyperlipidemic Subjects during Treatment with Lipid-Lowering Drugs. Klangjareonchai T, Putadechakum S, Sritara P, Roongpisuthipong C. J Lipids. 2012;2012:672720.
 7. Serum Uric Acid Levels in Relation to Bone-Related Phenotypes in Men and Women. Sritara C, Ongphiphadhanakul B, Chailurkit L, Yamwong S, Ratanachaiwong W, Sritara P. J Clin Densitom. 2012 Jun 21.
 8. Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS)--an extension of Thai Acute Coronary Syndrome registry (TACS) group: lower in-hospital but still high mortality at one-year. Srimahachota S, Boonyaratavej S, Kanjanavanit R, Sritara P, Krittayaphong R, Kunjara-Na-ayudhya R, Tatsanavivat P; TR ACS Group. J Med Assoc Thai. 2012 Apr;95(4):508-18.
 9. Long-term effects of socioeconomic status on incident hypertension and progression of blood pressure. Vathesatogkit P, Woodward M, Tanomsup S, Hengprasith B, Aekplakorn W, Yamwong S, Sritara P. J Hypertens. 2012 Jul;30(7):1347-53. \
 10. The risk factors of low birth weight infants in the northern part of Thailand. Chiang Mai Low Birth Weight Study Group, Mangklabruks A, Rerkasem A, Wongthanee A, Rerkasem K, Chiowanich P, Sritara P, Pruenglampoo S, Yipintsoi T, Tongsong T, Marshall T, Tantiprabha W. J Med Assoc Thai. 2012 Mar;95(3):358-65.
 11. Association between cigarette smoking and the intraoral distribution of periodontal disease in Thai men over 50 years of age. Torrungruang K, Gongsakdi V, Laohaviraphab L, Likittanasombat K, Ratanachaiwong W. J Investig Clin Dent. 2012 May;3(2):135-41.
 12. Intrauterine nutrition and carotid intimal media thickness in young Thai adults. Rerkasem K, Wongthanee A, Rerkasem A, Chiowanich P, Sritara P, Pruenglampoo S, Mangklabruks A. Asia Pac J Clin Nutr. 2012;21(2):247-52.
 13. Aggregatibacter actinomycetemcomitans serotypes, the JP2 clone and cytolethal distending toxin genes in a Thai population. Bandhaya P, Saraithong P, Likittanasombat K, Hengprasith B, Torrungruang K. J Clin Periodontol. 2012 Jun;39(6):519-25.
 14. Genetic variations of glutathione s-transferase influence on blood cadmium concentration. Khansakorn N, Wongwit W, Tharnpoophasiam P, Hengprasith B, Suwannathon L, Chanprasertyothin S, Sura T, Kaojarern S, Sritara P, Sirivarasai J. J Toxicol. 2012;2012:356126.
 15. The impact of different GFR estimating equations on the prevalence of CKD and risk groups in a Southeast Asian cohort using the new KDIGO guidelines. Kitiyakara C, Yamwong S, Vathesatogkit P, Chittamma A, Cheepudomwit S, Vanavanan S, Hengprasith B, Sritara P. BMC Nephrol. 2012 Jan 6;13:1.
 16. Prevalence of dyslipidemia and goal attainment after initiating lipid-modifying therapy: a Thai multicenter study. Khovidhunkit W, Silaruks S, Chaithiraphan V, Ongphiphadhanakul B, Sritara P, Nimitphong H, Benjanuwattra T, Ambegaonkar BM. Angiology. 2012 Oct;63(7):528-34.
 17. Usefulness of diastolic time measured on electrocardiogram to improve sensitivity and specificity of exercise tolerance tests. Vijayakrishnan R, Ariyarajah V, Apiyasawat S, Spodick DH. Am J Cardiol. 2012 Jan 15;109(2):174-9.
 18. A reduced serum level of total osteocalcin in men predicts the development of diabetes in a long-term follow-up cohort. Ngarmukos C, Chailurkit LO, Chanprasertyothin S, Hengprasith B, Sritara P, Ongphiphadhanakul B. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Jul;77(1):42-6.
 19. Hypertension is statistically associated with higher body mass index but not with vitamin D level in a Thai population. Sumriddetchkajorn K, Chailurkit L, Thakkinstian A, Sritara P. Eur J Clin Nutr. 2012 Mar;66(3):405-7.
 20. Cohort profile: the electricity generating authority of Thailand study. Vathesatogkit P, Woodward M, Tanomsup S, Ratanachaiwong W, Vanavanan S, Yamwong S, Sritara P. Int J Epidemiol. 2012 Apr;41(2):359-65.

Division of Pulmonary & Critical Care Medicine หน่วยโรคปอด

 1. The effects of CPAP treatment on task positive and default mode networks in obstructive sleep apnea patients: an fMRI study. Prilipko O, Huynh N, Schwartz S, Tantrakul V, Kushida C, Paiva T, Guilleminault C. PLoS One. 2012;7(12):e47433.
 2. Combination of adenosine deaminase activity and polymerase chain reaction in bronchoalveolar lavage fluid in the diagnosis of smear-negative active pulmonary tuberculosis. Boonsarngsuk V, Suwannaphong S, Laohavich C. Int J Infect Dis. 2012 Sep;16(9):e663-8.
 3. Sleep-disordered breathing in premenopausal women: differences between younger (less than 30 years old) and older women. Tantrakul V, Park CS, Guilleminault C. Sleep Med. 2012 Jun;13(6):656-62.
 4. Association between admission delay and adverse outcome of emergency medical patients. Junhasavasdikul D, Theerawit P, Kiatboonsri S. Emerg Med J. 2012 May 5.
 5. Components of the COPD Assessment Test (CAT) associated with a diagnosis of COPD in a random population sample. Raghavan N, Lam YM, Webb KA, Guenette JA, Amornputtisathaporn N, Raghavan R, Tan WC, Bourbeau J, O'Donnell DE. COPD. 2012 Apr;9(2):175-83.
 6. How O-substitution of sialyl donors affects their stereoselectivity. Premathilake HD, Gobble CP, Pornsuriyasak P, Hardimon T, Demchenko AV, De Meo C. Org Lett. 2012 Feb 17;14(4):1126-9..
 7. A patient with subcutaneous emphysema following endotracheal intubation. Boonsarngsuk V, Suwatanapongched T, Korrungruang P, Raweelert P. Respir Care. 2012 Jul;57(7):1191-4.
 8. Endobronchial ultrasound plus fluoroscopy versus fluoroscopy-guided bronchoscopy: a comparison of diagnostic yields in peripheral pulmonary lesions. Boonsarngsuk V, Raweelert P, Juthakarn S. Lung. 2012 Apr;190(2):233-7.
 9. Homemade talc spray atomizer dedicated to flexible-rigid pleuroscope. Boonsarngsuk V, Juthakarn S, Boonsarngsuk W. Clin Respir J. 2012 Jan;6(1):40-5.

Division of Hematology หน่วยโลหิตวิทยา

 1. Rechallenge with intravenous recombinant human erythropoietin can be successful following the treatment of anti-recombinant erythropoietin associated pure red cell aplasia. Praditpornsilpa K, Tiranathanakul K, Jootar S, Tungsanga K, Eiam-Ong S. Clin Nephrol. 2012 Oct 30.
 2. Inferior progression-free survival for Thai patients with diffuse large B-cell lymphoma treated under Universal Coverage Scheme: the impact of rituximab inaccessability. Intragumtornchai T, Bunworasate U, Siritanaratkul N, Khuhapinant A, Nawarawong W, Norasetthada L, Lekhakula A, Rujirojindakul P, Sirijerachai C, Chansung K, Suwanban T, Chuncharunee S, Niparuck P, Wongkhantee S, Mongkonsritragoon W, Numbenjapon T. Leuk Lymphoma. 2013 Jan;54(1):83-9.
 3. Depletion of alloreactive T cells for tolerance induction in a recipient of kidney and hematopoietic stem cell transplantations. Tangnararatchakit K, Tirapanich W, Anurathapan U, Tapaneya-Olarn W, Pakakasama S, Jootar S, Slavin S, Hongeng S. Pediatr Transplant. 2012 Dec;16(8):E342-7.
 4. CML treatment in Asia-Pacific region. Jootar S. Hematology. 2012 Apr;17 Suppl 1:S72-4.
 5. Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type, includes cases of natural killer cell and αβ, γδ, and αβ/γδ T-cell origin: a comprehensive clinicopathologic and phenotypic study. Pongpruttipan T, Sukpanichnant S, Assanasen T, Wannakrairot P, Boonsakan P, Kanoksil W, Kayasut K, Mitarnun W, Khuhapinant A, Bunworasate U, Puavilai T, Bedavanija A, Garcia-Herrera A, Campo E, Cook JR, Choi J, Swerdlow SH. Am J Surg Pathol. 2012 Apr;36(4):481-99.
 6. Expanding Nilotinib Access in Clinical Trials (ENACT), an open-label multicenter study of oral nilotinib in adult patients with imatinib-resistant or -intolerant chronic myeloid leukemia in accelerated phase or blast crisis. Nicolini FE, Masszi T, Shen Z, Gallagher NJ, Jootar S, Powell BL, Dorlhiac-Llacer PE, Zheng M, Szczudlo T, Turkina A. Leuk Lymphoma. 2012 May;53(5):907-14.
 7. Expanding Nilotinib Access in Clinical Trials (ENACT): an open-label, multicenter study of oral nilotinib in adult patients with imatinib-resistant or imatinib-intolerant Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia in the chronic phase. Nicolini FE, Turkina A, Shen ZX, Gallagher N, Jootar S, Powell BL, De Souza C, Zheng M, Szczudlo T, le Coutre P. Cancer. 2012 Jan 1;118(1):118-26.

Division of Neurology หน่วยประสาทวิทยา

 1. The time course of retrograde trans-synaptic degeneration following occipital lobe damage in humans. Jindahra P, Petrie A, Plant GT. Brain. 2012 Feb;135(Pt 2):534-41.
 2. Coexistent extra- and intracranial stenosis, cervical atherosclerosis, and abnormal ankle brachial index in acute ischemic stroke. Ratanakorn D, Keandoungchun J, Tegeler CH. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 Nov;21(8):782-9.
 3. Prevalence and association between risk factors, stroke subtypes, and abnormal ankle brachial index in acute ischemic stroke. Ratanakorn D, Keandoungchun J, Tegeler CH. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2012 Aug;21(6):498-503.
 4. Stroke fast track reduces time delay to neuroimaging and increases use of thrombolysis in an academic medical center in Thailand. Ratanakorn D, Keandoungchun J, Sittichanbuncha Y, Laothamatas J, Tegeler CH. J Neuroimaging. 2012 Jan;22(1):53-7.

Division of Gastroenterology & Tropical Medicine หน่วยโรคทางเดินอาหาร

 1. The association between cytokine gene polymorphisms and graft rejection in liver transplantation: A systematic review and meta-analysis. Rattanasiri S, McDaniel DO, McEvoy M, Anothaisintawee T, Sobhonslidsuk A, Attia J, Thakkinstian A. Transpl Immunol. 2013 Jan;28(1):62-70.
 2. Risk for colorectal neoplasia in patients with colonic Crohn's disease and concomitant primary sclerosing cholangitis. Braden B, Halliday J, Aryasingha S, Sharifi Y, Checchin D, Warren BF, Kitiyakara T, Travis SP, Chapman RW. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Mar;10(3):303-8.

Division of Toxicology & Clinical Pharmacology หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก  

 1. The effect of introducing inpatient mandatory generic drug substitution at Ramathobodi Hospital. Kaojarern S, Pattanaprateep O. J Med Assoc Thai. 2012 Apr;95(4):519-25.
 2. Genetic variations of glutathione s-transferase influence on blood cadmium concentration. Khansakorn N, Wongwit W, Tharnpoophasiam P, Hengprasith B, Suwannathon L, Chanprasertyothin S, Sura T, Kaojarern S, Sritara P, Sirivarasai J. J Toxicol. 2012;2012:356126.

Division of Nutrition & Medical Biochemistry หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

1.      Essential fatty acid deficiency while a patient receiving fat regimen total parenteral nutrition. Roongpisuthipong W, Phanachet P, Roongpisuthipong C, Rajatanavin N. BMJ Case Rep. 2012 Jun 14;2012.

Division of Allergy, Immunology & Rheumatology หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

 1. Avidity maturation of anti-citrullinated protein antibodies in rheumatoid arthritis.Suwannalai P, van de Stadt LA, Radner H, Steiner G, El-Gabalawy HS, Zijde CM, van Tol MJ, van Schaardenburg D, Huizinga TW, Toes RE, Trouw LA. Arthritis Rheum. 2012 May;64(5):1323-8. doi: 10.1002/art.33489.
 2. Anti-citrullinated protein antibodies (ACPA) in early rheumatoid arthritis. Suwannalai P, Trouw LA, Toes RE, Huizinga TW. Mod Rheumatol. 2012 Feb;22(1):15-20.

Division of Dermatology หน่วยโรคผิวหนัง

 1. Effectiveness of onion extract gel on surgical scars in asians. Chanprapaph K, Tanrattanakorn S, Wattanakrai P, Wongkitisophon P, Vachiramon V. Dermatol Res Pract. 2012;2012:212945.
 2. Approaches to the evaluation of lip hyperpigmentation. Vachiramon V, McMichael AJ. Int J Dermatol. 2012 Jul;51(7):761-70.
 3. Melasma in men. Vachiramon V, Suchonwanit P, Thadanipon K. J Cosmet Dermatol. 2012 Jun;11(2):151-7.
 4. Atopic dermatitis in African American children: addressing unmet needs of a common disease. Vachiramon V, Tey HL, Thompson AE, Yosipovitch G. Pediatr Dermatol. 2012 Jul-Aug;29(4):395-402.
 5. Psoriasis in African-Americans: a caregivers' survey. McMichael AJ, Vachiramon V, Guzmán-Sánchez DA, Camacho F. J Drugs Dermatol. 2012 Apr;11(4):478-82.
 6. Efficacy of narrowband ultraviolet B twice weekly for hypopigmented mycosis fungoides in Asians. Kanokrungsee S, Rajatanavin N, Rutnin S, Vachiramon V. Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):149-52.
 7. Patient satisfaction and complications following laser hair removal in ethnic skin. Vachiramon V, Brown T, McMichael AJ. J Drugs Dermatol. 2012 Feb;11(2):191-5.
 8. Adult-onset dyschromatoses. Vachiramon V, Thadanipon K, Rattanakaemakorn P. Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):97-103.
 9. Six-year retrospective review of drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Wongkitisophon P, Chanprapaph K, Rattanakaemakorn P, Vachiramon V. Acta Derm Venereol. 2012 Mar;92(2):200-5.

Division of Medical Oncology หน่วยมะเร็งวิทยา

 1. CYP2D6 polymorphisms influence the efficacy of adjuvant tamoxifen in Thai breast cancer patients. Sirachainan E, Jaruhathai S, Trachu N, Panvichian R, Sirisinha T, Ativitavas T, Ratanatharathorn V, Chamnanphon M, Sukasem C. Pharmgenomics Pers Med. 2012;5:149-53.
 2. Impact of CYP2D6 polymorphisms on tamoxifen responses of women with breast cancer: a microarray-based study in Thailand. Sukasem C, Sirachainan E, Chamnanphon M, Pechatanan K, Sirisinha T, Ativitavas T, Panvichian R, Ratanatharathorn V, Trachu N, Chantratita W. Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(9):4549-53.
 3. HER2 expression in breast cancer with nonamplified HER2 and gains of chromosome 17 centromere. Panvichian R, Tantiwetrueangdet A, Wongwaisayawan S, Nampoon A, Lertsithichai P, Leelaudomlipi S. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2012 Jul;20(4):367-74. doi: 10.1097/PAI.0b013e31823fc207.

Division of Medical Genetics หน่วยเวชพันธุศาสตร์

 1. Genetic variations of glutathione s-transferase influence on blood cadmium concentration. Khansakorn N, Wongwit W, Tharnpoophasiam P, Hengprasith B, Suwannathon L, Chanprasertyothin S, Sura T, Kaojarern S, Sritara P, Sirivarasai J. J Toxicol. 2012;2012:356126.

Division of Geriatrics หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

Division of General หน่วยเวชศาสตร์ทั่วไป