ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย หน่วยโรคทางเดินอาหาร

Division of Gastroenterology & Tropical Medicine (หน่วยโรคทางเดินอาหาร)

1.      The association between cytokine gene polymorphisms and graft rejection in liver transplantation: A systematic review and meta-analysis. Rattanasiri S, McDaniel DO, McEvoy M, Anothaisintawee T, Sobhonslidsuk A, Attia J, Thakkinstian A. Transpl Immunol. 2013 Jan;28(1):62-70.

2012

  1. The association between cytokine gene polymorphisms and graft rejection in liver transplantation: A systematic review and meta-analysis. Rattanasiri S, McDaniel DO, McEvoy M, Anothaisintawee T, Sobhonslidsuk A, Attia J, Thakkinstian A. Transpl Immunol. 2013 Jan;28(1):62-70.
  2. Risk for colorectal neoplasia in patients with colonic Crohn's disease and concomitant primary sclerosing cholangitis. Braden B, Halliday J, Aryasingha S, Sharifi Y, Checchin D, Warren BF, Kitiyakara T, Travis SP, Chapman RW. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Mar;10(3):303-8.

2011 [Abstract]

  1. Analysis of exon 8 of ATP7B gene in Thai patients with Wilson disease. Keandaungjuntr J, Busabaratana M,Kositchaiwat C, Sura T, Pulkes T. J Med Assoc Thai2011 Oct;94(10):1184-8.

  2. 'Short' double-balloon enteroscope endoscopic retrograde cholangiopancreatography in patients with a surgically altered upper gastrointestinal tract. Cho S, Kamalaporn P, Kandel G, Kortan P, Marcon N, May G. Can J Gastroenterol2011 Nov;25(11):615-9.

  3. Risk for Colorectal Neoplasia in Patients With Colonic Crohn's Disease and Concomitant Primary Sclerosing Cholangitis. Braden B, Halliday J, Aryasingha S, Sharifi Y, Checchin D, Warren BF, Kitiyakara T, Travis SP, Chapman RW.Clin Gastroenterol Hepatol2011 Oct 28.

  4. Insulin resistance is independently associated with significant hepatic fibrosis in Asian chronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients. Patel K, Thompson AJ, Chuang WL, Lee CM, Peng CY, Shanmuganathan G, Thongsawat S, Tanwandee T, Mahachai V, Pramoolsinsap C, Cho M, Han KH, Shah SR, Foster GR, Clark PJ, Pulkstenis E, Subramanian GM, McHutchison JG. J Gastroenterol Hepatol2011 Jul;26(7):1182-8.

2010 [Abstract]

2009  Abstract

 

 2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000