You are here

 

ยืมหนังสือเยอะ...หอบกลับไม่ไหว ไม่ใช่ปัญหา... ห้องสมุดรามาฯ มีถุงผ้าให้ฟรี

 

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพย...

 

หน่วยห้องสมุดได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

เมื่อวันที่ 3 – 4 พ.ย. 2561 ณ Fisherman’s Resort หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.สมรักษ์ สหพงศ์ รักษาการหัวหน้างานฯ แนะนำ...

 

โดยมี Mr.Daniel Sewell เป็นผู้ให้ความรู้ ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 205

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการรับการต...

 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2561 ได้จัดกิจกรรม “ตามรอยการะเกดแห่งบุพเพสันนิวาส...

 

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น.

Pages