กิจกรรมถุงผ้านี้...มีแต่ให้

“กิจกรรมถุงผ้านี้...มีแต่ให้”
          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรม ถุงผ้านี้...มีแต่ให้
โดยแจกถุงผ้าให้ฟรีสำหรับผู้ใช้บริการที่มายืมหนังสือ เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนกว่าถุงผ้าจะหมด
          ทั้งนี้ขอขอบคุณทางหน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกที่สนับสนุนถุงผ้าเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ