ขอเชิญร่วมกิจกรรมถาม-ตอบความรู้เรื่องเกณฑ์และเครื่องมือคุณภาพ ประจำเดือนตุลาคม64

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมถาม-ตอบความรู้เรื่องเกณฑ์และเครื่องมือคุณภาพ ประจำเดือนกันยายน64

 
ขอเชิญหน่วยงานที่แจ้งความต้องการรับปฏิทิน สามารถรับปฏิทินได้

ขอเชิญหน่วยงานที่แจ้งความต้องการรับปฏิทิน สามารถรับปฏิทินได้

 

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

 

วิทยากรบรรยาย "อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CQI รุ่นที่ 2" ระยะที่ 1 : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-16.00...

 

ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน   MAHIDOL QULAITY FAIR 2018

Valuing People : คุณค่าคน คุณค่างาน ...

 
แสดงความยินดี ในโอกาสรับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรในโอกาสรับรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561...

 
KM Day

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคาร 1

 
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพทุกพันธกิจ (Facilitator) ครั้งที่ 1

ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด...