ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
โดย อ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 12.15 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 624 ชั...
ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมงานจัดการความรู้สู่งานประจำ (KM Day)

ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-13.00 น. ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพทุกพันธกิจ (Facilitator) ครั้งที่ 1
ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลราม...
สาระน่ารู้  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)