โหวตโปสเตอร์ผลงานคุณภาพ2565

 

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านสามารถเข้าร่วมโหวต Virtual Posters ได้ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 (ปิดโหวตเวลา 12.00 น.)
 

คลิกลิงก์ด้านล่าง เพื่อโหวตโปสเตอร์ที่ท่านชื่นชอบ

https://bit.ly/3JijOKk