ทำเนียบผู้บริหาร

alt
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ดำรงตำแหน่ง : 2566-ปัจจุบัน
 
alt
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมะลิ รุ่งเรืองวานิช
ดำรงตำแหน่ง : 2552-2566
 
alt
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
ดำรงตำแหน่ง : 2548-2552
 
alt
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
ดำรงตำแหน่ง : 2544-2548