ประกาศผล 2565

ผลการตัดสิน

เจ้าของผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการ

สามารถดาวน์โหลดโดยกด download ที่ช่อง Template Poster ตามประเภทผลงาน

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการอัพเดตข้อมูล ขอให้ท่านรีเฟรชหน้าจอโดยการกด Ctrl+F5 

ผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ทุกประเภท

โปรดส่งไฟล์กลับ ภายในวันศุกร์ที่  22 กรกฎาคม พ.ศ.2565

 

ลำดับ ประเภทผลงาน ผลการตัดสิน Template poster
1 CQI download download
2 Kaizen download download
3

เรื่องเล่าเร้าพลัง

download download
4 VDO clip download  

 

...ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565....
 

ผลงาน CQI ที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการ

No.1-157 จัดทำโปสเตอร์เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(Virtual Poster) 

 

ผลงาน Kaizen ที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการ

No.1-121 จัดทำโปสเตอร์เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(Virtual Poster)

 

ผลงาน เรื่องเล่าเร้าพลัง ที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการ

No.7 , 61 , 167 , 179  จัดทำ VDO ร่วมนำเสนอในงานความยาวไม่เกิน 5 นาที 

No.1-186 จัดทำโปสเตอร์เพื่อร่วมแสดงนิทรรศการในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์(Virtual Poster)

 

ผลงาน VDO clip ที่ผ่านเกณฑ์ตัดสินจากคณะกรรมการ ไม่มีการจัดทำโปสเตอร์

หมายเหตุ : No. หมายถึง ผลงานที่เรียงลำดับตามตัวอักษร ก-ฮ ของ สังกัด/หน่วยงานหลัก/หน่วยงานย่อย ไม่ได้เรียงตามลำดับรางวัลหรือคะแนน