วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทางคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้จัดกิจกรร...