ประกาศผลรางวัลกิจกรรม Rama Hand Hygiene Dance Challenge

ขอแสดงความยินดีกับทีมที่เข้ารอบกิจกรรม Rama Hand Hygiene Dance

  • รายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน  7 รางวัล (ทีมเข้ารอบทำการแสดงในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อชิงถ้วยรางวัล จำนวน  3 รางวัล)
  • รายผู้ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 8 รางวัล (ทีมเข้ารอบติดต่อรับรางวัลที่งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ได้ตั้งแต่วัน 12 ตุลาคม 2566)

    หมายเหตุ: การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด