ติดต่อเรา

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี

270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 
02-201-1261, 02-201-2171, 02-201-0184
https://www.google.co.th/maps/@13.766856,100.5262827,19z