การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INFECTION PREVENTION AND CONTROL CONFERENCE : “50 YEARS IC RAMATHIBODI: FROM THE FIRST STEP TO THE NATIONAL STANDARDS & TRAIN THE TRAINER FOR HAND HYGIENE AUDIT”

📨การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง INFECTION PREVENTION AND CONTROL CONFERENCE : “50 YEARS IC RAMATHIBODI: FROM THE FIRST STEP TO THE NATIONAL STANDARDS & TRAIN THE TRAINER FOR HAND HYGIENE AUDIT”🖐🤚

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล

Course 1 วัน = IPC conference จำนวน 150 คน

Course 3 วัน = IPC และ HH conference จำนวน 150 คน

สนใจลงทะเบียน หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.acmrrama.com/Infection-Prevention-and-Control...

อาจเป็นกราฟิกรูป แผนที่ และ ข้อความ