ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

 
Green Charity: Green Wave ร่วมกับ RAMAMEDIC และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดการฝึกอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR + AED”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร GMM GRAMMY PLACE ห้อง Auditorium ชั้น 21

 
อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 08.40 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

...
 
ความเร็วและความสำคัญของรถฉุกเฉินในนาทีชีวิต

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 
รับมือกับ“สถานการณ์ฉุกเฉิน”เพื่อช่วยผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สตูดิโอรามาแชนแนล (ห้อง 513 ชั้น 5) อาคารเรียนและปฏิบัติการรว...

 

ผศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ร่...

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องบรรยาย 2 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกา...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 4 กันยายน...

 

โดย รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาค...

Pages