ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. อาจารย์แพทย์รดน้ำขอพร รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบั...

 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559

รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม...

 
อวยพรปีใหม่หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.  คณาจารย์ พร้อมด้วยแพทย์ประจำบ้าน  นักศึกษาสาขา...

 
งานส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2559

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3-4 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  อาคารศูนย์อุ...

 

อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏ...

 
พิธีไหว้ครู ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องบรรยาย ๓ - ๔ ชั้น ๓ อาคารศูนย์อุบัติเหตุเเละเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

...
 
พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบ...

 
พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 - 10.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาป...

 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุก...

 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2557

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบา...

 
CONGRATULATION EP9 สำเร็จการฝึกอบรม

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา10.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3-4 ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน...

Pages