พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 07.00 - 10.30 น.
ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศาลายา