เท่งโหน่งวิทยาคม กับ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจมน้ำ โดย ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วยนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เท่งโหน่งวิทยาคม กับ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจมน้ำ

โดย ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วยนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

ณ รายการ เท่งโหน่งวิทยาคม ช่อง 23 เวิร์คพอยท์

  

รายการ เท่งโหน่งวิทยาคม กับ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยจมน้ำ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น พร้อมด้วย นศ.นฉพ.ฐิติวัฒฑ์ อุ่นตา นศ.นฉพ.สรวิชญ์ วัชรกิจไพศาล นศ.นฉพ.ณัฐพงศ์ เทียมดาว จากสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ออกอากาศทางช่อง Workpoint เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561