โครงการ "การฝึกอบรม ED Triage and EMCO Protocol ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร"

 

โครงการ "การฝึกอบรม ED Triage and  EMCO Protocol ของโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร"

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2558

ณ ห้องคริสตัน โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

   

ติดตามดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ คลิก