ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับภาควิชา
เกี่ยวกับภาควิชา
About the Department
การศึกษา
การศึกษา
Excellence in Medical Education
วิจัยและวิชาการ Research & Academics
วิจัยและวิชาการ
Research & Academics
 

You are here

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2555

วันที่ 1 มีนาคม 2555

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา