วิธีปฐมพยาบาล เมื่อพบ “คนถูกสาดน้ำกรด”

วิธีปฐมพยาบาล เมื่อพบ “คนถูกสาดน้ำกรด”

โดย พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562

ณ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอบคุณคลิปวิดีโอจาก RamachannelTV : RamachannelTV