บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจจัดเก็บชิ้นเนื้อกับทางโครงการฯ

บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจจัดเก็บชิ้นเนื้อกับทางโครงการฯ

         สามารถปรึกษากับทีมแพทย์ที่ท่านรักษาอยู่ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-2682, 0-2201-0049 หรือ เจ้าหน้าที่โครงการฯ เบอร์โทร 091-7746498 (69523) หรือ 091-7745629 (47601)

ธนาคารชีวภาพสำหรับโรคมะเร็งแบบครบวงจร


 

ออร์แกนอยด์มะเร็ง : ก้อนเนื้อมะเร็งจำลองสามมิติ


 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับโรคมะเร็ง (Cancer Biomarker)


 

มะเร็งศีรษะและลำคอ
Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC)