ขั้นตอนการขอรับการรักษาโรคมะเร็ง

ขั้นตอนการขอรับการรักษาโรคมะเร็ง

           1. ต้องไปติดต่อที่ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

           2. ผู้ป่วยใหม่ทุกคน ต้องไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียนเพื่อทำบัตรโรงพยาบาล ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เวชระเบียน)

 

           3.โรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งทุกระบบ ซึ่งท่านจะต้องไปรับการตรวจแผนกต่างๆตามคำวินิจฉัยของแพทย์

• เด็ก                                       • นรีเวช
• หู คอ จมูก                            • อายุรกรรม
• ศัลยกรรม                              • กระดูก