You are here

ขั้นตอนการขอรับการรักษาโรคมะเร็ง

ขั้นตอนการขอรับการรักษาโรคมะเร็ง

           1. ต้องไปติดต่อที่ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

           2. ผู้ป่วยใหม่ทุกคน ต้องไปติดต่อที่หน่วยเวชระเบียนเพื่อทำบัตรโรงพยาบาล ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (เวชระเบียน)

 

           3.โรงพยาบาลให้บริการตรวจรักษาโรคมะเร็งทุกระบบ ซึ่งท่านจะต้องไปรับการตรวจแผนกต่างๆตามคำวินิจฉัยของแพทย์

• เด็ก                                       • นรีเวช
• หู คอ จมูก                            • อายุรกรรม
• ศัลยกรรม                              • กระดูก

สามารถติดต่อหรือขอคำปรึกษาได้ที่ อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 2 โซน F

จ.-ศ. เบอร์โทร : 02-200-3633 , 02-200-3672

ส.-อา. เบอร์โทร : 02-201-1000

สามารถติดต่อในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.