เปิดบันทึกความทรงจำนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2508-2518)

เปิดบันทึกความทรงจำนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ในทศวรรษที่หนึ่ง (พ.ศ. 2508-2518)
Volume: 
ฉบับที่ 19 เดือน มีนาคม 2558
Column: 
Education Talk
Writer Name: 
ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 19