จับเข่าคุย ‘งานวิจัย’ กับ ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์

จับเข่าคุย ‘งานวิจัย’ กับ ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์
Volume: 
ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2556
Column: 
Research Focus
Writer Name: 
ดนัย อังควัฒนวิทย์
Column File (PDF): 
เนื้อหาภายในฉบับที่ 8