เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF สูง ๆ จริงหรือไม่

Volume: 
ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2556
Column: 
Believe it or not
Writer Name: 
พญ.สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์ ภาคอายุรศาสตร์ หน่วยโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF สูง ๆ จริงหรือไม่

ค่า SPF เป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการพิจารณาเลือกครีมกันแดด แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลือกครีมกันแดดที่มี ค่า SPF สูงที่สุดในท้องตลาดเสมอไปค่ะ

SPF  นั้นย่อมาจาก Sunburn  Protection  Factor  เป็นค่าที่บอกความสามารถของครีมกันแดดในการป้องกันการไหม้แดงของผิว ซึ่งเกิดจาก รังสียูวีบี (UVB) โดยปกติยิ่งค่าสูงจะยิ่งทําให้เราอยู่กลางแดดได้นานมากขึ้นก่อนจะมีอาการผิวไหม้แดงค่ะ (ยกตัวอย่างตัวเลขสมมุติเช่น ถ้าโดยปกติเรายืนอยู่กลางแดด 10 นาทีแล้วผิวจะมีอาการไหม้แดง แต่ถ้าทาครีมกันแดด SPF 15 เราจะอยู่กลางแดดได้นานขึ้นเป็น 10x15=150 นาที ก่อนจะมีอาการดังกล่าว) ความจําเป็นที่จะต้องเลือก ค่า SPF สูงแค่ไหนก็ขึ้นกับลักษณะการใช้ชีวิตประจําวันของแต่ละคนค่ะ เช่น

เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF สูง ๆ จริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม การเลือกครีมกันแดดที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ค่า SPF เพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยอื่นที่สําคัญดังนี้ค่ะ

  1. ควรเลือกครีมกันแดดที่ป้องกัน รังสียูวีเอ (UVA) ได้ด้วย เพราะ UVA เป็นต้นเหตุของความเหี่ยวย่นของผิว รวมถึงมะเร็งผิวหนังบางชนิด โดยดูจากเครื่องหมาย “PA+”  ยิ่งจํานวนเครื่องหมาย + มาก ก็ยิ่งป้องกันมากขึ้น หรือหากเป็นครีมกันแดดที่มาจากบางประเทศจะใช้รูปดาวตั้งแต่ 1-4 ดาวแสดงถึงการป้องกันที่มากขึ้นตามลําดับ
  2. ต้องทาให้ถูกวิธี

“ทาก่อน” ทาก่อนที่จะออกแดด 15-30 นาที

“ทาหนา” เนื่องจากการป้องกันแดดจะมีประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าทาหนาพอคือต้องใช้ปริมาณ 2 ข้อนิ้ว สําหรับหน้าและคอ หรือแบ่งทาทีละ 1 ข้อนิ้ว ซ้ำสองครั้ง

“ทาซ้ำ” เนื่องจากครีมกันแดดจะถูกเหงื่อและการเสียดสี ชะล้างออกจากผิวหนังเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้น ควรทาช่วงเช้า เที่ยง หรือทาทุกๆ 2-3 ชั่วโมง หากมีเหงื่อมากหรือโดนน้ำบ่อยค่ะ

เลือกครีมกันแดดที่ดีต้อง SPF สูง ๆ จริงหรือไม่

อย่าลืมว่าการใช้ครีมกันแดดไม่ใช่ว่าจะป้องกันแดดได้ทั้งหมดนะคะ การหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดระหว่างวันหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันเช่น ร่ม หรือหมวกร่วมด้วย ก็จะช่วยปกป้องผิวคุณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

  เนื้อหาแนะนำ
เนื้อหาภายในฉบับที่ 8