แพทย์ทางเลือก , Menopause , Alternative medicine , Conference

หัวข้อ :  ผสานแพทย์ 3 แผนสู่การดูแลสตรีวัยทอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.00 น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2565

หัวข้อ :      รู้เท่าทัน COVID-19 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

วันที่ :        ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 

เข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Cisco Webex Meetings

Meeting link: shorturl.asia/5BMT4

Meeting number: 2644 451 9993

Password: 17122021

หรือ Scan QR Code

 

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2564

หัวข้อ : โภชนาการทางเลือก (Alternative Nutrition)

วันที่ : วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

สถานที่ : ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2563

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3/2563

หัวข้อ : “Role of Music Therapy in Integrative Medicine”

บทบาทของดนตรีบำบัดในการแพทย์แบบผสมผสาน”

วันที่ : วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563

หัวข้อ :      “การดูแลรักษาอาการปวดประจำเดือนกับแพทย์แผนจีน”

วันที่ :        วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น.

สถานที่ :    ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563 หัวข้อ “Mind Body” วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องเรียน 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัวข้อ "การรักษาโรคและอาการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์" ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2562

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2562 หัวข้อ "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์แผนจีน และการสร้างสมดุลของหยินหยาง เพื่อสุขภาวะที่ดี" ในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียน 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3/2561

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3/2561 หัวข้อ "การรักษาอาการเครียด อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน" ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2561

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ "การรักษา Office Syndrome ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและมณีเวช" ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 
ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2561

งานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 1/2561 หัวข้อ "การรักษาโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical spondylosis) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องเรียน 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี