บุคลากร

แพทย์แผนจีน
พจ.มยุรี อาสาวดีรส
ตำแหน่ง : แพทย์แผนจีน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การฝังเข็ม ครอบแก้ว และใช้ยาจีนรักษาโรคกลุ่มอาการปวดต่าง ๆ ปวดศีรษะไมเกรน นอนไม่หลับ ออฟฟิศซินโดรม ปวดข้อเข่าเสื่อม โรคระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้ เส้นประสาทใบหน้าอักเสบ เป็นต้น
 
พจ.รุจาวดี อุดมศิลป์
ตำแหน่ง : แพทย์แผนจีน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การฝังเข็ม ครอบแก้ว เพื่อรักษาโรคกลุ่มอาการปวดต่าง ๆ ปวดศีรษะไมเกรน ออฟฟิศซินโดรม ปวดข้อเข่าเสื่อม โรคระบบทางเดินอาหาร ภูมิแพ้ ปวดประจำเดือน โรคกระเพาะอาหาร เป็นต้น
 

 

แพทย์แผนไทยประยุกต์
พท.ป.พีรพงศ์ องค์ธนะสิน
(PEERAPONG ONGTANASIN, ATTM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 
พท.ป.สุชานนท์ เบ้าสุวรรณ
(SUCHANONT BAOSUWAN, ATTM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 

 

เจ้าหน้าที่
น.ส.ปิยะณัฐ พรตุลากัลป์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป