ติดต่อเรา

สนใจเข้ารับบริการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี 108 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

     หมายเลขโทรศัพท์ : 06 4585 0938 และ 06 4585 0939

     Facebook : หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลรามาธิบดี

     นัดหมายผ่าน RAMA App

     Email   ramaocam@mahidol.ac.th