จัดที่เพชรบุรี ระหว่างหาดเจ้าสำราญและหาดชะอำ

 

บันทึกที่ 5 นี้ผู้เขียนขอนำชมเมื่องโคราชและรอบๆเมื่องเพื่อเป็นการผ่อนคลาย

 

บันทึกที่ 4 ขอนำเสนอการบรรยาย ของท่าน อ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

 

บันทึกที่ 3 ขอกล่าวถึงการบรรยายในเรื่องของ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับนักรังสีเทคนิคที่ควรรู้…และ ต้องรู้ ในวิชาชีพ

 

บันทึกนี้ขอนำเสนอการประชุมวิชาการของสมาคมศิษย์เก่า รังสีเทคนิค รามาธิบดี ต่อ จากบันทึกที่แล้ว

 

ร่วมแรง ร่วมใจ  วิชาชีพรังสีเทคนิค

 

ในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

 ที่วัดประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 17-18 มีนาคม 2555

 

 ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย