การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 30 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 
ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
 

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม  2558 ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ หัวหิน

ตรวจสอบรายชื่อลงเบียนเข้าร่วมงานประชุม คลิก

 

8 November each year.

 

รถยนต์, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง

 

ระหว่างวันที่  7  – 10  พฤษภาคม  2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

ทิศทางงานรังสีสู่วิถีที่ก้าวไกล

 

เนื่องด้วยรุ่น 28 ได้มีโครงการ “RT’28 สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556