ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

การประชุมวิชาการรังสีเทคนิค คร้ังท่ี 30 ณ ห้องประชุมราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ลองบีชการ์เด้นโฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม  2558 ภูเขางามพาโนรามา รีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 7–10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ หัวหิน

ตรวจสอบรายชื่อลงเบียนเข้าร่วมงานประชุม คลิก

8 November each year.

รถยนต์, รถตู้, รถไฟ, รถโดยสารประจำทาง

ระหว่างวันที่  7  – 10  พฤษภาคม  2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
“ทิศทางงานรังสีสู่วิถีที่ก้าวไกล”

เนื่องด้วยรุ่น 28 ได้มีโครงการ “RT’28 สานฝันปันน้ำใจให้น้อง” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2556

Pages

 
สมาคมศิษย์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดี  RamaRTalumni.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์