เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนสร้าง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

และวัดที่น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรี

 

และถวายเงิน 30,000 บาทเพื่อเป็นพระราชกุศล

 

ที่ เคียงทะเลรีสอร์ท ระยองเสาร์ 11 ธค 53