เครือข่ายการเรียนการสอนทางไกล

คณะแพทย์ที่ร่วมเครือข่าย

 1. คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 5. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ประสานมิตร วิทยาเขตองครักษ์
 8. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 10. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร

 1. โรงพยาบาลราชวิถี
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
 3. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 4. อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
 5. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 6. โรงพยาบาลไทยจักษุ
 7. โรงพยาบาลเด็ก
 8. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 9. สถาบันประสาทวิทยา

ภาคเหนือ

 1. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่
 2. โรงพยาบาลแมคคอมมิค จังหวัดเชียงใหม่
 3. โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก

ภาคกลาง

 1. โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 2. โรงพยาบาลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 3. โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี
 4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
 5. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
 6. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. โรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
 8. โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
 9. โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 10. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
 11. โรงพยาบาลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออก

 1. โรงพยาบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 2. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง จังหวัดระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย
 2. โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา  
 3. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 4. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
 5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 6. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 7. โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ภาคใต้

 1. โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จังหวัดยะลา  
 3. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 
 4. โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 5. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

โรงแรมและศูนย์ประชุมฯ

 1. โรงแรมในเครือดุสิต
 2. โรงแรมเครืออมารี
 3. โรงแรมในเครือฮิลตัน และแอมบาสเดอร์
 4. โรงแรมในเครือไฮแอท และเซ็นทารา
 5. โรงแรมพูลแมน
 6. โรงแรมในเครือเอเชีย
 7. ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 8. ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เครือข่ายต่างประเทศ

 1. สหรัฐอเมริกา
 2. อังกฤษ
 3. ฟินแลนด์
 4. ออสเตรีย
 5. สิงคโปร์
 6. ญี่ปุ่น
 7. จีน
 8. อินเดีย
 9. เวียดนาม
 10. ฮ่องกง
 11. เกาหลีใต้
 12. ออสเตเรีย
 13. นิวซีแลนด์
 14. เยอรมันนี
 15. รัสเซีย
 16. แคนนาดา
 17. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้