การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประสานงานระบบการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล Teleconference