EP.2 Facial Beauty Treand 2024

 

EP.2 Facial Beauty Treand 2024
บรรยายโดย ศ. นพ.วาสนภ วชิรมน และ อ. นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์
สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Comments

😍

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA