รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี

Hope EP.50 มะเร็งลำไส้ใหญ่ Case1 ตอนซ่าหมาว้อ

ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็น พอรู้ตัวก็เกินเยียวยารักษาให้หายได้ จึงต้องเยียวยาด้วยใจ ด้วยสิ่งรอบข้าง ด้วยคุณหมอ มาฟังเรื่องราวและคำพูดจากคนที่ประสบกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยตรง ว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรกับโรคนี้ มาชมกันใน Hope มะเร็งลำไส้ใหญ่ Case1 ตอนซ่าหมาว้อ