รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 12, 2016

“ภัยร้ายจากแมลงสาบ แมลงที่ทนต่อทุกฤดู”

แมลงสาบเป็นแมลงที่สามารถพบได้ตามบ้านเรือน และมักจะมีนิสัยชอบวิ่งเข้าหาคน แมลงสาบมี 2 สายพันธุ์...